Karta e të Drejtave të Pacientëve

Janë të drejtat bazë të pacientit që kanë të bëjnë me aksesin për kujdes dhe shërbim shëndetësor, barazi në trajtim dhe cilësi të kujdesit shëndetësor. E drejta për shërbim shëndetësor cilësor dhe të standarteve të larta E drejta për shërbim shëndetësor të sigurtë dhe të mbrojtur nga rreziqet E drejta për informim E drejta për… Lexo të plotë

Pyetjet që duhet t’i bëni Mjekut tuaj

Pyetjet tuaja drejtuar mjekut tuaj në rastet e sëmundjeve që mund të keni janë mjaft të rëndësishme për informim si dhe për masat që duhet të merrni për të trajtuar sëmundjen. Niveli i informimit varet në mënyrë të konsiderueshme nga cilësia e pyetjeve që ju i drejtoni mjekut tuaj. Pyetjet e mira janë një pjesë… Lexo të plotë